CSMSS येथे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची पुण्यतिथी साजरी केली


CSMSS Campus, Chhatrapati Sambhajinagar
6 May 2023
CSMSS येथे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची पुण्यतिथी साजरी केली