News


21 June 2019

Celebration Of 5th International Yoga Day...

Celebration Of 5th International Yoga Day

...
20 June 2019

Polytechnic Toppers ...

Polytechnic Toppers

...
05 June 2019

सिएसमएसएसमध्ये तंत्रशिक्षण...

सिएसमएसएस मध्ये  तंत्रशिक्षण परिषदेची  कार्यशाळा उत्सवात 

...
22 May 2019

कॅम्पस इंटरव्हुमध्ये शाहू...

कॅम्पस इंटरव्हुमध्ये शाहू पॉलीटेक्निकलच्या ५२ विद्यार्थ्यांची निवड

...
25 March 2018

CSMSS मध्ये आयुर्वेदान्वेषण...

CSMSS  मध्ये  आयुर्वेदान्वेषण कार्यशाळा उत्साहात

...
09 February 2018

शाहू तंत्रनिकेतनला जलतरणमध्ये...

शाहू तंत्रनिकेतनला जलतरणमध्ये सुवर्ण

...
03 February 2018

CSMSS आयुर्वेद महाविद्यालय...

CSMSS आयुर्वेद महाविद्यालय आयुर्वेद प्रश्नमंजूषेमध्ये  प्रथम

...